Brede Buurtschool informatie

Brede buurtschool

Samen met de Stichting Rijswijkse Kinderopvang (www.kinderopvang-plein.nl)/LEUK Ypenburg (www.leukypenburg.nl)  vormen wij een Brede buurtschool. We pakken veel activiteiten gezamenlijk aan, bijvoorbeeld de spel-inloopochtenden, de informatieavond voor de ouders, de ’warme overdracht’ van leerlingen, het jaarlijkse zomerfeest en de verschillende afsluitingen van de diverse thema’s.