Brede Buurtschool informatie

Brede buurtschool

Samen met de Stichting Rijswijkse Kinderopvang (www.kinderopvang-plein.nl)/LEUK Ypenburg (www.leukypenburg.nl) vormen wij een Brede buurtschool. We pakken veel activiteiten gezamenlijk aan, bijvoorbeeld de spel-inloopochtenden, de informatieavond voor de ouders, de ’warme overdracht’ van leerlingen, het jaarlijkse zomerfeest en de verschillende afsluitingen van de diverse thema’s. 

Sinds het schooljaar 2016-2017 zijn wij, peuters en kleuters,  gezamenlijk gestart met het in gebruik nemen van het programma Speelplezier. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de groepen 1, 2 en 3 zijn gecoacht in het werken met het programma. Op woensdag 17 oktober zullen zij allen hun certificaat ontvangen!