Buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang (BSO)
Voor schooltijd kunnen kinderen van De Startbaan opgevangen worden bij LEUK Luchtkasteel, onderdeel van SRK. De voorschoolse opvang opent om 07.30 uur haar deuren en is inclusief ontbijt. De pedagogisch medewerkers begeleiden de leerlingen naar school.
Na schooltijd kunnen kinderen van De Startbaan opgevangen worden bij buitenschoolse opvang LEUK Luchtkasteel, LEUK In de Wolken of bij LEUK Wings.  Uitgangspunt van naschoolse opvang is dat kinderen zich kunnen ontspannen. Er is keuze uit meerdere spel- en ontspanningsmogelijkheden. Ook in de schoolvakanties is de BSO altijd open van 07.30 tot 18.30 uur. Daarnaast opent de BSO ook haar deuren bij bijvoorbeeld studiedagen of andere vrije dagen van de basisschool.
Kinderen die naar de BSO gaan worden bij hun klassen opgehaald door pedagogisch medewerkers van de BSO en naar de opvang begeleid. Voor informatie:
LEUK Luchtkasteel www.leukluchtkasteel.nl  070-7920400 
LEUK In de Wolken www.leukindewolken.nl 070-7920420
LEUK Wings www.leukwings.nl   070-7920265
leuk ypenburg