Peuterspeelzaal Vliegende Vis

vliegende vis

Samenspel
Vanaf het moment dat een kind 2 jaar is, kan het deelnemen aan het project Samenspel. Samen, ouder en kind, één ochtend per week andere ouders en hun kinderen ontmoeten en met elkaar spelen. Dit onder deskundige begeleiding van de pedagogisch medewerkers.

Voorschool Vliegende Vis
Als het kind 2,5 jaar wordt, is het tijd voor de peuterschool. In de peuterschool wordt een speels programma aan peuters aangeboden ter voorbereiding op de basisschool. Indien een peuter in aanmerking komt voor de voorschool, komt hij/zij verplicht vier keer per week. Alleen dan plukt het kind de vruchten van het voorschoolprogramma. Wanneer een peuter niet in aanmerking komt voor de voorschool, komt de peuter twee maal per week. 

Het programma in de peuterspeelzaal, Speelplezier,  heeft een vast dagritme met veel aandacht voor taal, rekenen, sociale vaardigheden en de lichamelijke en creatieve ontwikkeling van het kind. Zo leert een peuter spelenderwijs allerlei vaardigheden die belangrijk zijn voor als het naar de basisschool gaat. De pedagogisch medewerkers hebben alle aandacht voor het kind en zijn speciaal opgeleid.

Inschrijven voor peuterspeelzaal Vliegende Vis betekent ook dat u uw kind inschrijft voor basisschool De Startbaan. In de groepen 1 en 2 van de basisschool loopt het programma Speelplezier gewoon door. Maar natuurlijk wel een stap verder met het leren van alle vaardigheden. Kinderen die deelnemen aan de voorschool zijn goed voorbereid op de basisschool.

Voor meer informatie kunt u bellen naar 070-7920285 of mailen naar vliegendevis@leukypenburg.nl. U kunt ook terecht op www.leukvliegendevis.nl