Zomer- en weekendschool

Zomerschool 2018
Van woensdag 8 augustus 2018 t/m dinsdag 21 augustus 2018 organiseerden wij de zomerschool 2018. De zomerschool is toegankelijk voor leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 van De Startbaan, de Prinses Catharina Amaliaschool en De Notenkraker, allen onderdeel van Stichting De Haagse Scholen.

Tijdens de zomerschool komen de leerlingen dagelijks van 09.30 tot 14.45 uur naar school. In de ochtenden krijgen de leerlingen extra taallessen vanuit het programma “De Taalfabriek”, speciaal voor de Haagse zomerscholen ontworpen. Gedurende de middagen werken de leerlingen aan de ontwikkeling van hun diverse talenten en krijgen ze allerlei lessen op het gebied van sportieve, muzikale en culturele vorming. Deelname aan de zomerschool is gratis.

De zomerschool wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Den Haag.

Weekendschool 2018
Iedere zaterdagochtend, van 09.30-12.00 uur, komen leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van De Startbaan, de Prinses Catharina Amaliaschool en De Notenkraker naar onze school.  Zij krijgen op dat moment extra lessen taal, rekenen en een culturele-, sport,- of muzikale activiteit. Deelname aan de weekendschool is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als de leerlingen zich opgegeven hebben, zijn zij verplicht om iedere zaterdag te komen. De weekendschool vindt plaats op de locatie van De Startbaan aan het Böttgerwater 21 en loopt, in tegenstelling tot een schooljaar, per kalenderjaar. Dus van januari t/m december 2018. Ook deelname aan de weekendschool is gratis. 

Net als de zomerschool wordt ook de weekendschool mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Den Haag.

Weekendschool 2019
Wederom zijn wij voornemens om een weekendschool 2019 te organiseren. Natuurlijk is dat afhankelijk van de toekenning van de extra subsidie van de gemeente Den Haag. Wanneer deze subsidie weer wordt toegekend, staat de weekendschool 2019 weer open voor leerlingen van de hierboven genoemde scholen.