Grote rekendag

Op woensdag 28 maart hebben alle groepen deelgenomen aan de Grote Rekendag. In de bovenbouw werd in meerdere groepen “Re(ke)n je rot” gespeeld, met allerlei rekenopdrachten erin, in de groepen 3 en 4 was een rekencircuit uitgezet wat door alle leerlingen doorlopen werd, ook de groepen 5 en 6 hebben samengewerkt en allerlei rekenspellen in circuitvorm gedaan en de leerlingen van de groepen blauw en paars eindigden de ochtend met meten welke groep nu, wanneer je alle leerlingen in een rijtje legt, het langst was, groep blauw of paars (groep blauw bleek het langst). Op zo’n ochtend blijkt weer hoe leuk rekenen is.