Groep 5

 

 

overzicht zwemdata

 

Juf Sanne (ma t/m vr), juf Martine (woe), juf Gerda (do)

 

Welkom op de website van groep 5,

Groep 5 bestaat uit 29 leerlingen en krijgt les van juf Sanne (ma, di, woe, do, vr) en wordt op woensdag extra ondersteund door juf Martine en op donderdag door juf Gerda.

di: zwemmen (8.45 uur komt de bus) zwemkleding, handdoek, gemakkelijke kleding

do: gym (10.00 uur)

Lestijden: ma, di, do en vr van 8.30-14.45 uur les  &  woe van 8.30-12.30 uur

 

 


LUIZEN

Beste allemaal,

er zijn luizen in de klas! Wilt u de haren van uw kind thuis even nakijken en behandelen waar nodig.  Dan zijn deze kriebeldiertjes weer snel uit onze groep verdwenen!

Bedankt,

Groetjes Sanne


Huiswerk 11-6 t/m 15-6

Maandag: redactiesommen (hebben ze vrijdag mee naar huis gekregen. De eerste som gaat over een voetbalclub)

Dinsdag: blad spelling maken (krijgen ze maandag mee)

Woensdag: redactiesommen E5 (krijgen ze maandag mee)

Vrijdag: redactiesommen M5 (krijgen ze maandag mee)

Deze week doen wij de laatste cito toetsen; begrijpend lezen en rekenen.


Huiswerk week 4-6 t/m 8-6

Maandag: rekenblad klok kijken

Dinsdag:  Toets Geschiedenis

Woensdag: werkwoordspelling

Vrijdag: Voorronde open podium in de klas (7 acts hebben zich opgegeven en er gaan er 3 door naar het open podium)


Huiswerk week 28-5 t/m 1-6:

Maandag: Rekenblad de aankomsttijden van de trein

Woensdag: Blad spelling (krijgen ze aankomende week mee naar huis)

Donderdag: Sommen rekenen (krijgen ze aankomende week mee naar huis)

Aan iedereen die aankomende week meedoet aan de avondvierdaagse, heel veel plezier!

Denk aan het inleveren van de schoolfoto’s of het geld hiervan. Dinsdag ochtend is hier de laatste mogelijkheid voor.


Belangrijke gebeurtenissen en huiswerk 22-05-2018 t/m 25-05-2018

Maandag zijn we nog een dagje extra vrij. Het is dan 2e Pinksterdag.

Dinsdag hebben we zwemmen.

De kinderen hebben een ‘boekje’ meegekregen met hierin allemaal verschillende soorten sommen. Hiervan moeten ze de bovenste twee rijen (40 sommen) maken van het tweede blad. Het eerste blad hebben we in de klas al een begin aan gemaakt, deze hoeft nog niet helemaal af te zijn.

Ook hebben we dictee. Dit is het afsluitende dictee van het laatste blok. Hiervoor hebben ze geen woordjes meegekregen. Wel handig om de spellingsregels nog een keer door te nemen.

Welke spellingsregels:

 • Hoor je aan het eind van een klankgroep een lange klank (aa, ee, oo, uu), dan schrijf je maar één a, e, o, u.
 • Hoor je aan het eind van een klankgroep een korte klank, dan volgen er altijd twee medeklinkers.
 • De i heet ie. Woorden met een i in plaats van een ie. Deze woorden moet je onthouden.
 • Woorden met een lange klank achteraan krijgen in het meervoud een ‘s. behalve bij de ee. Sommige woorden krijgen vooraan ‘s.
 • Als je aan het eind van een meerlettergrepig woord –ug hoort, schrijft je –ig
 • Als je aan het eind van een meerlettergrepig woord –luk hoort, schrijf je –lijk
 • werkwoordspelling (stam + t )

Woensdag hebben we een keer extra gym. Dit omdat de groepen 7 en 8 naar het theater gaan en wij op hun tijd een keertje extra mogen gymmen.

Ook hebben we woensdag een toets van Wijzer door de Wereld. Hiervoor hebben de kinderen afgelopen week twee keer bladen meegekregen. Een samenvatting en een blad met daarop de lastige woorden uit dit hoofdstuk (hoofdstuk 3).

Donderdag hebben we gym.

Alles op een rij:

maken:

rekenen (bovenste twee rijen van de tweede bladzijde, dinsdag)

leren:

WddW: hfst 3 (wo toets)

spelling: blok 8 dictee

*rekenen: deeltafels blijven oefenen (nu ook met rest)

 


Vandaag was de oma van Yessin bij ons op school. Zij heeft ons geholpen met de moestuintjes. Deze waren inmiddels zo gegroeid dat ze verpot konden worden. Samen met de kinderen heeft ze zo veel mogelijk planten in potten weten te krijgen. Sommige kinderen hebben al een plant mee naar huis genomen om er daar verder voor te zorgen. Andere krijgen dit aankomende dinsdag, want dan komt de oma van Yessin nog een keertje helpen.

Hopen dat de plantjes, nu ze thuis staan, net zo goed blijven groeien!


HOERA!!! De juf is bevallen van haar dochtertje!

Wat een feest, 13 mei, op ‘moederdag’ werd het voor juf Pauline ècht Moederdag. Omstreeks 14:45uur is haar dochtertje geboren. Ze heet Noa May en Oosterhof is haar achternaam.

Met de baby en de juf gaat het goed.

Wanneer het kaartje op school binnen is zal juf Sanne deze op het prikbord hangen.

Heel veel liefs van de juf en een dikke kus van Noa.

(er hangt een foto op het prikbord).

 

Belangrijke gebeurtenissen en huiswerk 16-4-2018 t/m 20-4

Dinsdagochtend is het kledingzwemmen. Dinsdagmiddag heeft onze klas een techniekmiddag op school (wie komt ons nog meer helpen?). Vrijdag zijn de koningsspelen.

Maken:

rekenen (redactiesommenblad maandag)

spelling (volgende blad. Maandag en woensdag )


Kledingzwemmen

Let op dinsdag 17 april is het kledingzwemmen! Alle leerlingen moeten dan kleding + droog ondergoed e.d meenemen!

Oproep techniek hulp

Wie kan er dinsdagmiddag 17 april komen helpen tijdens de techniekles? We gaan het lichtlab in en het is altijd fijn om extra handen en ogen te hebben tijdens deze les. Het is vanaf 12.45 tot 14.30 uur.

Al aangemeld:

 • Opa Yessin

Buitenles dag en afscheid juf Pauline 

lekker buiten geleerd en afscheid met chipjes en limonade! Bedankt voor alle lieve en mooie tekeningen en cadeautjes!

Buitenlesdag, dat is nog eens leuk! Buiten spelling en taal.


 

Belangrijke gebeurtenissen en huiswerk 9-4-2018 t/m 13-4

Dinsdag laatste dag juf Pauline, ’s ochtends gewoon zwemmen, ’s middags traktatie en buiten les

maken:

rekenen (redactiesommenblad 21 maandag)

spelling (2e blad maandag)

leren:

natuur: hfst 3 (do toets)

spelling: blok 8 les 6 en alles herhalen voor het toetsdictee

rekenen: deeltafels 1 t/m 4

*De tempotoetsen blijven op woensdag een vast onderdeel bij rekenen. Dit zijn keersommen, deelsommen en + en – sommen op tempo.


 

Belangrijke gebeurtenissen en huiswerk volgende week (na Pasen)

vrijdag en maandag vrij ivm goede vrijdag en Pasen

dinsdag (3-4) geen zwemmen, theater bezoek> iedereen blijft over

Maken:

rekenen: redactiesommen blad 20 (dinsdag)

begr LZ: woordenschat toets (online)+ nieuwsbegrip online + SIT toets (online)

spelling: werkblad 1 ww spelling (di uitdelen, do af)

leren:

Rekenen: deeltafels 2 t/m 10

spelling: woordjes blok 8 les 4,6


De Grote Rekendag (woensdag 28-3)

Vandaag was de Grote Rekendag, een dag waarop rekenen de hele dag centraal staat en op een andere manier dan vanuit een boek wordt gerekend. Het was een succesvolle ochtend. We werkten met de groepen 5&6 samen. Dat was voor het eerst, maar ging super goed.

We begonnen de dag in de speelzaal met een Re(ke)n je rot. Een spel waar snelheid en precisie erg belangrijk was.

Vervolgens gingen we in 4 groepen uiteen. Bij juf Arlette werd er een rekencircuit gedaan, bij juf Sanne werden er dozen gevuld, gewogen en op volgorde van licht-zwaar gezet, bij juf Martine werd er een rekenestafette gehouden en bij juf Pauline werden kubussen en balken (3D wiskundige figuren) gevouwen.

Bedankt lieve kinderen voor de drukke, maar super leuke en leerzame dag!

Paaseieren wedstrijd (dinsdag 27-3)

De eerste prijs!

Wat een lol, motivatie en samenwerking! En dat na een uur intensief zwemmen. Goed gedaan, groep 5!


Huiswerk 19-3 t/m 23-3

 Maken

Rek: Red. sommen blz. 18

Nieuwsbegrip Woordenschat online (kan extra geoefend worden met teksten uit archief)

Begrijpend lezen oefenen online > www.lezen-oefenen.nl 

Leren

Rek: deeltafels met rest oefenen https://www.rekenen.nl/groep-6/deelsommen-met-rest.html > woe deeltafel overhoring voor het deeltafeldiploma 2 (t/m 9)

Oefenen voor de toets blok 2

-wat is het getal waard? Bv. 241, wat is de 4 waard? 40

-Digitale tijden en analoge tijden kunnen koppelen Bv. half 4 = 3.30 en 14.30

-Welke maat hoort ergens bij, cm mm of dm? Bv. Een voetbalveld, meet je dat in mm,cm,dm,m,km?

-Grote getallen optellen Bv.  285+315 = 200+300  en 80+10 en 5+5 = 600

-Gote keersommen Bv.  6×12 = 6x 10 = 60 en 6×2=12 = 72

-Sommen met rest Bv.  44:7=6 rest 2

Spelling blok 7 les 2,4,6 (woordjes zijn al vorige week meegegaan! Zinnendictee deze week!)

Toets Taal Hfst 9 “ boodschappen/supermarkt afdelingen”+ 10 “bomen, bloemen, struiken” woordjes  + kunnen alfabetiseren

 


Vervanging zwangerschapsverlof 

U heeft van juf Erna de mail ontvangen over de vervanging die geregeld is voor mijn zwangerschapsverlof. Een fijne bijkomstigheid is dat ik op ma, di woe, vr en Nicole op do samen met Sanne tot 11-4 samen de klas draai, zodat zij goed ingewerkt is en de klas aan haar gewend zijn en zij aan hen.

Loopt u gerust even langs om even kennis met haar te maken!

Hopend u zo voldoende geïnformeerd te hebben.


Huiswerk week 12-3 t/m 15-3

meenemen: een foto/kopie foto van je huisdier (als je die hebt), we gaan ermee knutselen, dus hij komt niet terug naar huis.

maken:

Maandag: rekenen red. sommen met berekening

Nieuwsbegrip woordenschatles online (di middag ook in de klas de tijd hiervoor)

leren:

Verkeer: verkeersborden, de vormen, kleuren en zoveel mogelijk inhouden www.vvn.nl en www.schoolbordportaal.nl bevat oefenmateriaal

Spelling: de spellingwoordjes van blok 7

Engels: vrijdag toetsje unit 1,2,3

leerblad krijgen ze maandag mee. Alle lesstof is al aangeboden in de les.


Lentekriebels 

Vanmiddag 9-3 hebben we voor de lente getekend. Een ‘glazen pot’ met daarin allerlei soorten insecten.

Rekenles over klokkijken 

Vandaag hadden we een extra les over klokkijken. Even wennen, want normaal doen we op vrijdag de weektaak. Op de vorige toets was het klokkijken niet heel goed gemaakt, dus is er gekozen voor nogmaals herhalen. De les werd afgesloten met een leuk en leerzaam spel, waarbij de leerlingen elkaar moesten zoeken. Het spel heet dan ook ‘zoek iemand die’. Wanneer er een trio compleet was, moesten zij zich melden bij de juf en werden zijn vereeuwigd door een leuke foto. (Dti spel zit ook in de ‘map voor de inloop’ dus kan af en toe ook op hun tafeltje liggen om te spelen om 8.15 uur)

Een aantal leerlingen heeft nog wat extra oefenbladen en oefenwebsites mee naar huis gekregen, vraag hier dus thuis even naar. Het blad wordt op school niet nagekeken, dus u mag dit zelf met uw kind bespreken en doornemen. Het gaat immers om het extra oefenen. Volgende week zullen we een kleine herhaling doen om te kijken of het er nu beter in zit.

   

 


Powerpoint presentaties

Elke dag zijn er 2,3 of 4 presentaties. De leerlingen mogen een beoordelingsformulier invullen en geven elkaar tips en tops met een cijfer 5-8. Ook de juf vult een formulier in. Tijdens het presenteren maakt de juf foto’s, deze hangen op de gang op het raam.

De cijfers tellen mee voor het volgende (tweede) rapport.

 

Asia over Parijs, Maud over katten, Halil over dinosauriërs en Taira over tennis. Super goed, weer alle vier!

Quinty over konijnen                                           Raeesa over dansen

  

Cloë over Turkije                                                     Vienty over Curacao

  

Mayson over de Olympische spelen                 Donna over dansen en zingen

– de juf deelt de foto’s in de groepsapp via de moeder van Donna-

Rekenles woensdag 7-3 “meten is weten”

vandaag ging de rekenles over meten. De leerlingen moesten in hun werkboek 2 cm van 1 dm kleuren, maar hoeveel is cm is 1 dm eigenlijk?

Ook hebben we lengtes van objecten in de klas geschat en daarna precies opgemeten. Dit was ontzettend leuk. Ook hebben we elkaar opgemeten. Belangrijk was: recht op staan, voeten tegen de muur/deur, liniaal goed recht houden en met een boek langs de liniaal meten hoe lang iemand is. Met je hand gaat dit vaak scheef. Omdat we de klas op woensdag en vrijdag tijdens rekenen & begr LZ. Splitsen hadden we goed de tijd en ruimte om met onze linialen aan de slag te gaan.

De kinderen vonden het een groot succes!

Kanjer van de week:

Deze week is Hans de kanjer van de week. Hij zit altijd erg snel klaar en doet goed mee tijdens de les. Wisten jullie trouwens dat Hans keigoed is in trefbal?


Nieuwe groepjes

Na de vakantie zullen er weer nieuwe groepjes/plaatsen gegeven worden.

Leesmeter

In de klas proberen we het lezen extra te stimuleren door onze leesmeter, de kinderen kunnen bij elke 10 blz. dat zij lezen een lees cm. verdienen. Zo wordt op de meetlinten heel zichtbaar wie er veel lezen.  – inmiddels hebben we deze week alweer veel cm gelezen, maar nog geen tijd gehad om te kleuren. Dit doen we dus maandag na de vakantie. Wie heeft er veel gelezen thuis? :)-

Groot tafeldiploma

Op de doelendeur (deur naar groep 4) hangt de tafelkaart, hier is op te zien dat bijna iedereen het grote tafeldiploma behaald heeft! Super goed! Nu natuurlijk blijven bijhouden en gaan oefenen voor de deeltafels. Ook hier zal weer een doel van worden gemaakt en ook dit proberen we weer met 80% van de klas te behalen.

 op www.tafeldiploma.nl kan er geoefend worden.

Mooie ski/snowboardtekeningen

Donderdag 22-2 hebben de kinderen een mooie snowboard/ski tekening gemaakt in het kader van de Winterspelen. Ze zijn erg gaaf geworden en hangen achterin de klas.

 


Voorjaarsvakantie

Natuurlijk moet er lekker in de vakantie worden uitgerust, toch is lezen erg belangrijk. Als het elke dag voor het slapen een kwartiertje is, heeft dit al effect!

Huiswerk na de vakantie:

maandag: Red sommenblad 16 + berekening

inleveren Powerpoint op USB, vanaf maandag worden er lln gekozen om te presenteren.

dinsdag: overhoring/toetsje verkeersborden ( dinsdag meegekregen)

oefenen op de oefenwebsites (zie MSI) + veel lezen

Rapportgesprekken

Op dinsdag 13, woensdagmiddag 14 en donderdag 15 maart zijn er rapportgesprekken. Bij deze gesprekken zal nog een tweede juf zitten i.v.m mijn zwangerschapsverlof. Een aantal ouders zijn al ingepland, die hoeven zich niet meer in te schrijven. De anderen kunnen vanaf vrijdag 23-2 inschrijven.

Luizencontrole

Na de vakantie zal er weer luizencontrole plaatsvinden, waarschijnlijk wordt dit weer op woensdagochtend gedaan.

 


Huiswerk 21-2 t/m 25-2

maken:

Rekenen: redactiesommen

Powerpoint presentatie, na goedkeuren van onderwerp door de juf. Inleveren na de vakantie. (Exatcte datum staat in het geprinte document, waarin ook uitgewerkt staat hoe de leerlingen dit moeten doen). Graag inleveren op een USB-stick. Daarna zullen per dag een aantal leerlingen hun presentaties doen.

leren:

Spelling: oefendictees 2, 4 en 6 zijn gedaan, het toetsdictee komt deze week aan bod.

Rekenen: tafels, deeltafels, plus-en minsommen op tempo (woensdags tempotoets)


Rapportgesprekken

Komende rapportgesprekken zijn eigenlijk op dinsdag 13 en donderdag 15 maart, in het kader van goede overdracht en i.v.m mijn verlof zal er nog een tweede leerkracht/ib’er bij zitten. Een aantal leerlingen wordt dus uitgenodigd voor de woensdagmiddag 14 maart, omdat juf Martine dan bij die gesprekken aanwezig kan zijn. U hoort via MSI of u één van die ouders bent, indien u niets hoort kunt u zelf een geschikte dag en tijd kiezen en inplannen.Cito’s

Alle Cito’s van m5 (midden groep 5) zitten erop. De resultaten zijn afgelopen week individueel met de leerlingen besproken. Zij weten dus al voorafgaand aan hun rapport wat zij kunnen verwachten. Zij weten ook aan welke onderdelen extra aandacht besteed zou moeten worden.


Week 30-1-2018

Zwemdiploma’s binnen! 

Alle leerlingen die mochten afzwemmen hebben hun diploma behaald!  Gefeliciteerd Aysen, Cloë, Yessin, Abdullah, Taira, Nick, Güsta, en Mayson!

Schaatsen 

Morgen, woensdag 31-1 gaan we met de groepen 5 & 6 schaatsen. De kinderen moeten hun ov-chipkaart meenemen. Ze mogen geen geld meenemen, maar wel iets lekkers.

Toets volgende week 

Maandag 5-2-2018 is er een geschiedenistoets van hoofdstuk 2 (de leerlingen hebben allemaal een samenavtting meegekregen)

De cito’s

De cito’s zitten er op. De resultaten worden ingevoerd en met het rapport besproken. De leerlingen zullen 1 op 1 met de juf al kijken naar de resultaten, zodat zij niet pas op het rapport worden verrast.

Nog één week juf Annemarie, vanaf de week erop zal juf Nicole weer op de donderdag voor de groep staan. Juf Carola is namelijk weer terug in groep 7, na haar gebroken voet.


Huiswerk 22-1

Red. sommenblad 11 moet maandag af zijn

Leren/oefenen voor rekenen, spelling, lezen i.v.m. de cito’s. De leerlingen weten verschillende websites om te oefenen.

Verder is er in de week/weken van de cito’s geen leerwerk. Pas bij de rapporten worden de resultaten weergegeven.


Zwemmen 

Een aantal kinderen heeft een strookje meegekregen om 30-1 te mogen afzwemmen voor a,b of c. Het afzwemmen voor zwemvaardigheid is op een andere datum (zie kalender prikbord)

Nick, Cloë, Aysen, Güsta, Yessin, Mayson, Taira, Abdullah(gr 6), .., ..

Cito’s m5

Komende weken zullen we de cito m5 afnemen bij de leerlingen. Betreft:

 • woordenschat
 • spelling
 • rekenen
 • begrijpend lezen
 • dmt en avi (lezen)

Zorg er dus voor dat uw kind deze weken geen doktersafspraken onder schooltijd heeft, of vraag even of we die dag een cito gepland hebben.  Eventueel nog wat extra oefenen kan op: https://leestrainer.nl/toets5/index.htm

Schaatsen

Woensdag 31-1 willen we als afsluiting na de cito, i.p.v. de gymles met zijn allen gaan schaatsen. Hiervoor wordt de entree door school betaald, maar de leerlingen moeten zorgen voor een opgeladen OV-chipkaart. Meester Roger heeft hier een MSI bericht over gestuurd.

Mama Güsta, Vienty en Dérian gaan met ons mee om te helpen met schaatsen aantrekken. Bedankt hiervoor!

 


Huiswerk 15-1-2018 t/m 19-1-2018

Maken:

Rekenen: red. sommenblad 10

Woordenschat/begr. lz: Nieuwsbegrip woordenschat online

Oef voor de cito’s online of in het Kerstvakantieboekje.

Boekverslag ingevuld van het biebboek voor woe? Dan kan er een nieuw boek geleend worden.

Leren:

Geoefend voor de tafels? Woensdag weer overhoringen voor tafeldiploma’s


 

Na de kerstvakantie weer begonnen 

Speeddaten

Na heerlijk twee weken te zijn uitgerust zijn we gisteren weer begonnen. We hebben ’s ochtends in een leuke werkvorm ‘speeddate’ verteld over de vakantie. We deden drie rondes van 2 minuten en spraken elke keer iemand anders. Met zo’n grote groep is een kringgesprek nogal langdradig en hebben we geoefend met deze nieuwe werkvorm. De kinderen vonden het leuk.

Leerspelletjes

Ook de juf heeft niet stil gezeten in de vakantie, ze heeft leuke spelletjes gemaakt die de kinderen na het werk of tijdens de inloop kunnen spelen, alleen of samen. We hebben de spelletjes eerst allemaal een keer samen gedaan, zodat de kinderen weten hoe de spelletjes moeten. Leuk om op deze manier te leren!

 Jarl speelt hier een taalspelletje. Welk woord hoort er niet bij?

” verrekijker, vergrootglas, telescoop en gehoorapparaat hoort er niet bij.”

” rennen, slenteren, lopen en struikelen hoort er niet bij”

Kanjer van de week

Kanjer van de week is een vast onderdeel in de nieuwsbrief. Naast dat we schoolbreed kanjers van de week hebben, hebben we deze ook in elke klas. Iedere week staat er een ander kind centraal. Deze hangt met een grote foto op het bord en ontvangt mooie complimenten en aardige woorden van zijn klasgenootjes. Deze worden op een vel geplakt en mee naar huis genomen.

 voorbeeldfoto’s

Huiswerk

We gaan vanaf volgende week weer beginnen met het huiswerk. Op maandag moeten de redactiesommen weer zijn gemaakt.

Zwemmen met kleding volgende week!

Volgende week moet iedereen met kleding zwemmen. Iedereen een korte broek en t-shirt tenzij zij een briefje hebben gekregen dat zij met een lange broek, schoenen en een shirt met lange mouwen + jas moeten zwemmen. Dit geldt alleen voor de kinderen met al een diploma.

Volgende week hopen we te horen welke kinderen mogen diplomazwemmen  ABC op 30-1-2018. De kinderen die daar nog niet klaar voor zijn blijven die week op school.


Leerlingenraad

Nikita en Güsta vertegenwoordigen voor groep 5 de leerlingenraad. Zij kaarten punten aan waar wij in groep 5 tegen aan lopen. De leerlingenraad is onder schooltijd, elke klas heeft 2 leerlingen in de leerlingenraad.

 


Huiswerk/weektaak en leerwerk week 11-12

Maken:

 • Redactiesommenblad 7 (maandag af)
 • Nieuwsbegrip wrd. Schattoets (woensdag af)
 • Reken weektaak blok 4 week 2 (vrijdag af)
 • Verslagen technieklessen (Pinokkio, 2 dieren en 3d tekening) typen op de pc. (vrijdag af)
 • Tekening rendier (vrijdag af)

Leren:

 • Spelling woordjes les 2,4,6 (Bloon is nog defect)
 • Woordenboek betekenis, meervoud en lidwoord kunnen opzoeken

*12-12 staken we en is de school dicht voor de kinderen.

*19-12 zijn er werkzaamheden in het zwembad, er is dan dus geen zwemles. Uw kind zich wel opgeven voor de naschoolse activiteit bij het zwembad.


Foto’s aan het werk

 

Woensdag hebben de kinderen een leuk spel gedaan om het digitaal/analoog klokkijken te oefenen. Ze kregen allemaal een rondje met hierop een digitale tijd ’s middags, ’s nachts of analoog geschreven tijd. De kinderen moest zonder te praten hun trio vinden. Het ging erg goed!

Vandaag (vrijdag 8-12) hebben de kinderen een woordenboekenrace gedaan. In tweetallen moesten er woorden worden opgezocht in het woordenboek. Ze moesten niet alleen oefenen met de betekenis zoeken, maar ook het lidwoord en het meervoud vinden. Dit was best even puzzelen, maar uiteindelijk heel leuk! We blijven dit oefenen, om er steeds beter in te worden. Het samenwerken ging bij de meeste groepjes heel goed!

Foto’s Sinterklaasfeest

Hieronder wat foto’s van het leuke Sinterklaasfeest op dinsdag 5-12-2017. Er waren ontzettend mooie surprises gemaakt en ook de cadeautjes (veel smurrie en slijm) vielen goed in de smaak. Betreft die leuke slijmerige cadeautjes wil ik u en de kinderen erop wijzen dat dit niet mee naar school mag. In de tassen gaat het vaak lek en tijdens het werk komt het vaak toch uit de laadjes tevoorschijn.

Hieronder twee leuke groepsfoto’s. Noa met haar bff (best friend forever) surprise en Vienty met een roze sportschoen. Er zijn nog veel meer leuke foto’s gemaakt, maar deze zijn niet allemaal op de site geplaatst. Als u die van uw kind wilt hebben, vraag er dan even naar. Dan mail ik hem door!

  


Huiswerk en leerwerk week 27-11 en week 4-12

Vorige week hebben de leerlingen een leerblad Engels meegekregen, dinsdag  28-11 overhoring

Maandag is er een werkblad voor rekenen klokkijken meegegaan, woensdag 29-11 inleveren

Woensdag 29-11 is er weer een tempotoets rekenen (dit kan thuis geoefend worden)

Vrijdag gaan de redactiesommen mee, die moeten maandag weer ingeleverd worden

Maandag 4-12 is er een ak toets ( u zult wel denken, jeetje in de Sintperiode, maar anders moeten de leerlingen de lesstof helemaal meenemen tot na de Kerstvakantie en dit kost dus alleen maar meer leerwerk.)

Voorlopig zijn dit de laatste (leer)dingen, op de redactiesommen op vr/ma na.

LET OP: woensdag 29-11 moet de surprise + gedichtje ingeleverd worden op de tafel in de gang.

Dinsdag 5-12 is er geen zwemles!


Foto’s expeditie(=NPDL) en techniek op de donderdag 

Hieronder ziet u wat resultaten van de lessen die op donderdagmiddag worden gegeven door juf Annemarie. Ze staan ook op de website van de woordenbeeldclub. Maar aangezien ik denk dat niet iedereen hier bekend mee is, zal ik hieronder wat foto’s plaatsen.

3d tekeningen

Pinokkio’s timmeren en daarna aankleden en stijlen


Huiswerk woe 22-11 voor vr 24-11

Woensdag krijgen de kinderen een werkblad mee met een aantal zinnen om te ontleden (onderwerp en persoonsvorm)

Wilt u hen helpen herinneren?


Dinsdag 21-11-2017

Rommelpiet

Vanochtend konden we de school niet in, er moest eerst een rebus opgelost worden. De kinderen hebben gelukkig de rotzooi die rommelpiet had gemaakt snel opgeruimd! Het ging wel gepaard met wat herrie ?

Spelenderwijs Engels oefenen

Dinsdagmiddag werken we altijd een uur op de computer aan nieuwsbegrip (woordenschat & begrijpend lezen), oefenen we op Bloon, rekenen en doen we Kahoot om spelenderwijs vakken te oefenen.

Vandaag hebben we voor Engels geoefend, zie foto

Zwemmen in het diepe

Vandaag mochten de kinderen uit het tweede ondiepe badje even naar het diepe! Dat was spannend, maar ging erg goed! Knap hoor Farwa, Hans, Nikita en Saabriya?!

In de Kerstvakantie kunnen de kinderen zonder diploma weer turbo zwemmen! Vergeet het strookje niet mee te brengen volgende week!

Weekendschool

Er zijn nog plekken voor de weekend/zaterdagschool, doe dit snel, want plekken zijn beperkt. Het is niet zo dat de kinderen van afgelopen periode automatisch doorgaan, u moet hen opnieuw aanmelden via het strookje!


Zwembad ontruiming

We hebben vandaag bij het zwemmen geoefend met het oefenen van het ontruimen tijdens de zwemles. Alle kinderen moesten zo snel mogelijk uit het water komen en zich melden bij de dichtstbijzijnde branddeur. We hoefden niet echt naar buiten, maar het is fijn dit een keer geoefend te hebben.


Weektaak en huiswerk week 13-11

Maken:

Redactiesommenblad 5 voor volgende week

Bloon.nl nieuwe woordjes blok 4 (vandaag er in gezet) (Elke week oefendictees)

Nieuwsbegrip.nl woordenschatles

Werkboek rekenen blok 3 t/m week 2 af! (mag alleen in de klas gemaakt worden)

Leren:

Natuur: hfst 2 (di toets 14-11, vorige week bladen mee naar huis gehad)

Rekenen: Tafels 1 t/m 10 op tempo (incl. tafel van 9, woensdag  tempotoets + en – sommen)

Taal: Alfabetiseren t/m 4e letter (thuis oefenen, is al aangeboden op de toets)

Engels: (Krijgen de kinderen komende week mee naar huis! Nu alleen in de klas behandeld)

 • Er is – there is (afgekort: there’s)      Er zijn- There are
 • Tellen t/m 100 (bv. twenty-five = 25, fourteen = 14, thirty-six = 36)
 • De kleuren (orange, pink, green, yellow, blue, purple, grey, brown, black etc.)
 • wat zie je in het bos? (birds, frogs, fish, animals, trees, clouds, mushrooms)

 


Nationaal schoolontbijt

Vandaag hebben we heerlijk met de groep meegegaan aan het nationaal schoolontbijt. Er waren lekkere bruine boterhammen, bolletjes, crackers, krentenbollen en heerlijke soorten beleg. De kinderen hebben er heerlijk van gesmuld. We hebben besproken waarom ontbijten eigenlijk goed voor je is en wat je dan het beste kunt eten. Hieronder twee leuke groepsfoto’s

  


De juf is zwanger

De kinderen hebben vandaag (7-11) door middel van een rebus gehoord dat de juf in verwachting is. In mei uitgerekend, dus in april met verlof. We zijn al bezig met vervanging, wanneer dit rond is wordt u op de hoogte gesteld.

    

Gelukkig nog niet zo dik 😉


Belangrijk huiswerk/leerwerk ma 7-11 t/m di 14-11:

Voor vrijdag a.s 10-11 moet de woordenschatles van Nieuwsbegrip af zijn (veel kinderen hebben deze dinsdag in de klas al gemaakt)

De weektaak van het rekenboek moet af zijn, dit mag niet mee naar huis, maar moet op school, tijdens de inloop of na het gewone rekenwerk.

Maandag volgende week moet redactiesommenblad 4 af zijn

En op dinsdag is er een natuurtoets van hfst 2.


Let op: A.s. dinsdag wakzwemmen met kleding

De kleding voor a.s. dinsdag tijdens het zwemmen mag een korte broek en een t-shirt zijn.

Denk ook aan een plastic zakje, voor de natte kleding achteraf.

Leuke foto’s van het wakzwemmen:

 

De leerlingen hadden een heel leuke ochtend. Ze leerden dat wanneer er sneeuw op het ijs ligt, en je er doorheen zakt juist naar het donker moet zwemmen. Wanneer er geen sneeuw op het ijs ligt, moet je naar het licht zwemmen. En hoe moet je eigenlijk uit een wak klimmen als je er doorheen bent gezakt? Dit doe je door eerst je voeten op de rand te gooien, dan voorzichtig je armen en dan rol je het ijs op. Wanneer je er uit probeert te klimmen, met je handen eerst, is de kans groot dat het ijs afbreekt.

Ook hebben de kinderen geoefend met drijven op hun rug, onder water zwemmen, reddingszwemmen met verdronken poppen en moesten ze over een lange mat tijgeren. Het was een erg leuke zwemles en wat goed dat IEDEREEN kleding aan had!


Tempotoets tafels

Sinds de toets van blok 2 van rekenen, oefenen we elke week met een tempotoets, we hebben er nu twee gemaakt, twee keer tafels. Helaas zijn er nog veel leerlingen die dit niet voldoende kunnen. Er worden steeds 45 keersommen aangeboden in 1 minuut, de kinderen moeten er zoveel mogelijk maken.

Dit gebeurt 4 keer achter elkaar, in totaal duurt zo’n tempotoets dus 4x 1 minuut = 4 minuten.

De kinderen weten van zichzelf of ze een voldoende/onvoldoende hebben gescoord en hier kunt u dus gerust naar vragen.

Ook zullen we binnenkort oefenen met plus-en minsommen op tempo.

Hoe vaker er sommen op tempo worden geoefend hoe minder spannend het is op een ‘echte’ toets.

Geschiedenis toets hfst 1

Afgelopen maandag hebben de kinderen hun eerste geschiedenistoets gemaakt. Er waren erg veel mooie en hoge cijfers! Knap gedaan!

Taaltoets 2 over hfst 3+4

De taaltoets ging dit keer vooral over alfabetiseren. Een aantal leerlingen beheerst dit al goed, tot de derde en zelfs vierde letter. Een aantal leerlingen vindt het alfabetiseren nog erg lastig. Zij moeten hier veel mee oefenen. Tijdens de inloop krijgen de leerlingen geregeld oefenbladen.

De cijfers worden in de klas aan de leerlingen verteld en de toets wordt ingezien, om te kijken waar de foutjes zaten.

 


Uitstapje naar het theater di 31-10

De theatervoorstelling van een ‘Enkeltje Mars’ was erg leuk. Voor groep 5 was het af en toe best wel moeilijk te volgen, maar er zaten leuke effecten in en de kinderen hebben zich in het theater goed gedragen.

In de bus is het lastig om ‘zachtjes’ met elkaar te praten, het is dan al snel een groot kippenhok 😉 hier oefenen we elke week op, naar het zwembad.

Hieronder wat leuke foto’s van onderweg. Vanwege halloween zaten er in snapchat (een appje op de telefoon van de juf) gekke filters. Dit vonden de kinderen wel wat.

 


Week 30-10-2017 t/m 3-11

Bijzonderheden:

Dinsdag geen zwemmen, maar uitstapje naar het theater

Donderdag juf Annemarie i.p.v. juf Nicole > zie MSI voor uitleg

Huiswerk:

Maandag redactiesommen blad 2 mee + berekeningen in schriftje (vrijdag zijn ze in de klas al begonnen)

Maandag geschiedenis toets hfst. 1

Oefenen op bloon.nl

Vrijdag Nieuwsbegrip woordenschat af! (op dinsdag werken we hier ook in de klas aan)


Leuke knutselopdrachten deze week

Woensdag hebben we aan het einde van de ochtend geknutseld. We hebben onze glazen potten eng gemaakt met enge gezichten. De kinderen werkten in drie groepen en konden elkaar helpen als ze zelf al klaar waren.

Donderdagmiddag hebben de kinderen NPDL gedaan met juf Annemarie, ze zijn verder gegaan met hun houten pinokkio’s. Deze hebben ze een aantal weken gleeden gemaakt tijdens techniek. Deze les werden de pinokkio’s voorzien van kleding, zelf gemaakt met vilt. Er zijn er al een aantal heel ver gekomen.

Hieronder wat leuke foto’s:

  

Eerst werd het vloeipapier gescheurd of geknipt in kleine stukjes. Er mocht gekozen worden welke kleur: wit, rood, groen, blauw. Ook kon er voor worden gekozen om de hele pot voorzichtig in te wikkelen, dan werd het effect veel ‘gladder’.

Daarna werd er van zwart papier een eng griezelige uitdrukken gemaakt: ogen, neus, mond, wenkbrauwen en sommige hadden zelfs tanden gemaakt.

Kinderen die vlot klaar waren hielpen elkaar met lijmen. Dit was was namelijk een spierballenklus (de lijm kwam er nogal moeizaam uit). De kinderen krijgen de potten vrijdag mee naar huis i.v.m. het halloween feest dit weekeinde, er kan een waxinelichtje in gezet worden (deksel weggooien).


Deze week 23-10 t/m 27-10

Hopelijk heeft u genoten van de herfstvakantie!

ma: voor het eerst nakijken redactiesommen, krijgen schriftje mee, voor volgende bladen

di: zwemmen

woe: luizencontrole, denk aan: geen gel, vlechten etc.

do: –

vr: nieuwe groepjes deze week, redactiesommen blad 2 mee naar huis. Ma weer inleveren.

Nog steeds missen we een aantal rapporten, wilt u deze z.s.m inleveren?!


 

13-10 De voorleeswedstrijd

Vandaag, vrijdag de 13e was de voorleeswedstrijd. Van onze klas waren 3 leerlingen genomineerd: Aysen, Yessin en Güsta. Güsta kreeg de meeste stemmen en mocht door naar de finale in de speelzaal.

Ondanks dat zij heel goed was, heeft een leerling uit groep 6 gewonnen. Toch knap gedaan, Güsta!

De genomineerden: Jian gr8, Isabella Gr 6, Omar gr8, en … Gr6 en … Gr7

Onze Güsta aan het voorlezen en luisteren naar haar feedback.


Oefenen voorleeswedstrijd 

In de klas zijn we aan het oefenen voor de voorleeswedstrijd van a.s vrijdag! De kinderen oefenen op: tempo, volume en intonatie. Leuk om te zien dat zoveel leerlingen willen laten horen hoe goed ze al zijn. Donderdag kiezen we uit de drie beste lezers een winnaar en die gaat door naar de schoolwedstrijd in de speelzaal vrijdag! Spannend……


Oproep: glazen potje

Beste ouders/kinderen,

voor de Kinderboekenweek willen we leuke/griezelige kaarsenhoudertjes knutselen. Wilt u een glazen potje meegeven waar de sticker af is? Dit gaat het makkelijkst met warm water.

Bedankt!

De eerste griezelige knutsels hangen:

Enge krantenmonsters:

Griezelige heksen:

Spreuken over de Kinderboekenweek:


Een Afrikaans egeltje in de klas

Vandaag 4 oktober, dierendag. Geen katten, honden of cavia’s, maar een Afrikaans egeltje in groep 5. Hij logeert bij juf Fanny en kwam even bij ons op bezoek.

Hij eet graag maden en lust ook wel konijnenvoer. Heel voorzichtig konden we hem bekijken en aanraken, zonder ons te prikken. 


Rekenles over wegen & meten

Op woensdag hebben we tijdens rekenen altijd de projectles. Een les over tijd, meten en geld. Vandaag hebben we kennis gemaakt met gram en kilogram. We hebben ons schrift, boek, etui en het kopje van de juf gewogen.

Daarna zijn we in ons werkboek aan de slag gegaan. Dit was nog lastig.


Belangrijke data: (ook via MSI verstuurd) 

• wilt u zsm het formulier voor het startgesprek invullen en meegeven, dat wij deze kunnen voorbereiden voorafgaande aan het gesprek? Ook moet u niet vergeten in te schrijven, dit kan tot a.s vrijdag.

morgen (do 5-10) is de school dicht. De leerkrachten staken dan.

Ma & do startgesprekken!

dinsdag 10-10 is er kijkdag bij zwemles voor ouders

Dinsdag 10 en vrijdag 13-10 lezen de juffen in een andere klas voor. ( in groep 5 alleen vr, ivm zwemles)

woensdag 11-10 gaan we naar het kinderboeken museum in Den Haag ( met het ov, vanwege te weinig auto’s, ouders bedankt die wel wilden/konden rijden!:-) ) vergeet dus de OV-kaart niet! We zijn rond 13.00 pas terug

vrijdag 13-10 houden we een schoolbrede voorleeswedstrijd. Je kunt dus thuis & in de klas al gaan oefenen. De beste lezer uit elke klas mag vrijdag in de gymzaal lezen.


De aardrijkskunde toets is GOED gemaakt!

Fijn dat er zoveel mooie cijfers voor de aardrijkskunde toets zijn gehaald! Zelfs een 9!


Huiswerk week 25-9 t/m 29-9

Nieuwsbegrip woordenschat > oefening met hoog water

Bloon > oefenen woordjes thema 2

Leren voor ak toets (maandag 2 okt toets)

Oefenen:

tafels 1,2,3,4,5,6,7 en 10, alfabetiseren, klokkijken, alfabet in het Engels

 


Overzicht zwemdata:

Er is via een MSI een overzicht van de zwemdata gestuurd, wanneer er zwemmen met kleding is, een kijkles, diplomazwemmen en extra oefenen voor in de vakantie wordt aangeboden. Zet u deze data in uw agenda?

Wat er voor de specifieke lessen nodig is (kleding, en of uw kind wel/niet afzwemt) hoort u voor die datum!


Complimentenles

De leerlingen hebben gisteren een les over complimenten geven gehad. Er zijn drie soorten complimenten, een compliment over wat je hebt, een compliment over wat je kunt en een compliment over wat je bent. Het was erg leuk om daar mee te oefenen. De leerlingen kregen allemaal een eigen blad met hun naam, waarna alle leerlingen (verschillende soorten) complimenten mochten geven.

We maken deze les van de week af en dan kiezen we een paar complimenten uit om voor te lezen. Het is altijd een erg leuke les, want de leerlingen worden helemaal vrolijk van al die lieve woorden. Hieronder een paar foto’s waarbij ze geconcentreerd een mooi compliment bedachten:

 


Brainstormen over het project

Binnenkort start het eerste project ‘utopie’. Wat betekent dit eigenlijk? En welke onderdelen willen wij graag in ons project terugzien? We zijn het project vrijdags gestart met een brainstormsessie.

Dit deden we door middel van een coöperatieve werkvorm ‘placemats’ Iedereen heeft eerst een paar minuten voor zichzelf de tijd om ideeën op te schrijven. Daarna mag er met het groepje worden overlegd en worden overlappende ideeën in het midden van de placemat opgeschreven.  Super leuke ideeën!

 


Aardrijkskundetoets

Gister hebben de leerlingen de aantekeningen meegekregen voor hun eerste aardrijskunde (ak) toets. Deze informatie moeten zij leren. Daarnaast hebben zij al veel opgepikt in de lessen. De toets vindt plaats volgende week maandag. Ze hebben dus (*zoals altijd) een week om te leren.


De eerste techniekles

Vrijdag hadden de leerlingen hun eerste techniekles onder begeleiding van juf Annemarie, juf Carola en twee lieve moeders Ingrid en Carola. Het was een spannend moment, want de kids waren vrijdag niet naar buiten geweest en barstten dus van de energie.

Juf Annemarie heeft een mooi stukje op de woordenbeeldclub geschreven, inclusief foto’s.

Technieklessen op OBS De Startbaan…

Ook hieronder een indruk van de succesvolle middag!

Een fijn weekeinde!


Huiswerk vrijdag 1-9 voor maandag 4-9

Maken:

 • drie werkbladen rekenen: vermenigvuldigen en delen (ma inleveren)
 • woordenschat online Nieuwbegrip.nl (als hij in de klas nog niet af is gekomen)

Leren:

 • Tafels 1,2,3,4,5,6, 10 herhalen 7 oefenen
 • Klokkijken spelenderwijs oefenen (hoe laat is het nu? hoe laat over een half uur? Je moet over een uur voetballen, hoe laat is het dan? De training duurt 1,5 uur hoe laat ben je dan klaar?)

Extra: spellingswoordjes via www.bloon.nl oefenen voor het dictee!

Succes groep 5! En bedankt ouders, voor het helpen herinneren a/d kids.


27 augustus ’17

Websites, wachtwoorden en inlogcodes

Er is vandaag een MSI bericht uitgegaan met een bijlage waarin handige websites, inlogcodes en wachtwoorden van de leerlingen staan. Er wordt vanuit gegaan dat u alleen het wachtwoord van uw eigen kind aan hem/haar geeft, zodat er geen misbruik van elkaars account wordt gemaakt.

 • Bloon, graag wekelijks oefenen.
 • Nieuwsbegrip, slim om het filmpje te kijken en eventueel teksten uit het archief te oefenen (anders maken de kinderen teksten die we nog in de klas gaan doen)

24 augustus ’17

Afgelopen dagen hebben de leerlingen kunnen ervaren hoe het is om in groep 5 te zitten. Twee groepen 4 samengevoegd tot één groep 5. Wellicht voor zowel de leerlingen als de ouders spannend, maar tot nu gaan de eerste dagen voorspoedig. Er ontstaat een nieuwe groepsdynamiek en iedereen moet opnieuw zijn plaatsje in de groep vinden. De eerste drie dagen hebben de leerlingen naast iemand gezeten die zij zelf hadden uitgekozen. Vandaag (donderdag) hebben de leerlingen een nieuwe plek gekregen. Het idee is om steeds na een vakantie de plek te veranderen. Zo leren de leerlingen met iedereen samenwerken en ondervinden ze wat de plek in de klas met hen doet.

Maandag is er een verjaardagskalender gemaakt, deze hangt op de tussendeur naar groep 6. Een creatief geheel!

Dinsdag zijn er regels/afspraken opgesteld en heeft iedereen zijn handafdruk met verf gezet, als teken van ‘akkoord’ met deze afspraken en regels. Dit contract hangt op de deur en ziet er gezellig en fleurig uit.

Gisteren (woe) hebben de leerlingen les gehad van juf Pauline en juf Martine. Zij hebben samen meer handen/ogen beschikbaar voor les in kleine groepjes en extra aandacht voor hen die het moeilijk vinden. Er is een leuke, maar lastige rekenles gegeven over klokkijken en meten. De leerlingen hebben buiten met een touwtje van 1 meter lang op het schoolplein allerlei dingen opgemeten, ook is de hele breedte van het schoolplein opgemeten. Leuk om te zien, hoe enthousiast zij hier mee aan de slag gingen. Een extra leuke dag was het, omdat juf Pauline jarig was. We hebben gezellig gezongen en een lekkere traktatie gekregen. Bedankt lieve leerlingen & ouders voor de felicitaties en cadeautjes.

  

Via MSI is vandaag de eerste brief uitgedaan over hoe het in de groep gaat en dat we de website intensief gebruiken met  belangrijke en leuke mededelingen.

Een fijne dag,

Groep 5 en de juffen


21 augustus ’17

4 vragen om mee te beginnen..

Vandaag zijn we vol enthousiasme aan het nieuwe schooljaar begonnen. We werden verwelkomd door alle juffen en meester en er stond een mooie ballonnenboog.

In groep 5 waren er veel vaders en moeders, erg leuk dat jullie zo betrokken zijn/waren.

We hebben vandaag onze eerste rekenles uit het boek gemaakt, een kennismakingspel met een bal in de kring gedaan, de regels/afspraken besproken en uitgespeeld in toneelstukjes in de kring. Erg leuk was dit!

Ook hebben we een verjaardagskalender gemaakt met leuke foto’s, die is bijna af.

Belangrijk:

• brief over zomerfeest uitgedeeld (30 aug retour)

• brief over hulpouders uitgedeeld (zsm retour)

• morgen (di) schoolkalender, brief overblijf mee.

• zwemmen vanaf volgende week (di gelijk om 8.45 opgehaald)

• gym a.s do ( gymspullen mee)

Tot snel,

groep 5 en juf Pauline

 


8 augustus ’17

Afbeeldingsresultaat voor zomervakantie quotes
Lieve ouders/ bezoekers van deze website,

Komend schooljaar zullen juf Nicole en ik groep 5 lesgeven. De groep zal vier dagen (ma, di, woe, vr) door juf Pauline gedraaid worden en op donderdag door juf Nicole. Wij zijn intensief en enthousiaste gebruikers van de website, dus wanneer u deze website geregeld in de gaten houdt, mist u niets  🙂

Wij hopen op een leuk, plezierig en leerzaam schooljaar. Maar voor nu, geniet nog even lekker van de vakantie!

Met vriendelijke groet,

juf Nicole en juf Pauline