De Haagse Scholen (DHS)

De Haagse Scholen
OBS de Startbaan valt onder het bestuur Stichting De Haagse Scholen (DHS).

De basis voor ieder kind
leder kind is bij ons welkom. Wij bieden kinderen in Den Haag onderwijs dat hen een stevige basis geeft, ook voor later. Dat doen wij door aan kinderen vertrouwen te geven en hen te leren zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Wij willen er voor zorgen dat kinderen het fijn hebben op onze scholen en dat zij later met fijne herinneringen aan hun school terugdenken.
Natuurlijk is de kwaliteit van ons onderwijs te meten in cijfers en resultaten, maar ook in tevreden ouders en blije kinderen.

Het kind centraal
Elk kind staat bij ons centraal. Ieder kind heeft zijn eigen talenten. Wij helpen om die talenten te ontdekken én te ontwikkelen. Of het nu om lezen, rekenen, sport of muziek gaat.  Wij weten uit ervaring dat een kind dat heeft ontdekt waar het goed in is, zijn zelfvertrouwen ontwikkelt.

Modern en vernieuwend
De Haagse Scholen zijn actieve onderwijsvernieuwers. Vernieuwen is voor ons geen doel op zich, maar een middel om het de snel veranderende en ingewikkelde wereld een plaats te geven in ons onderwijs.

Dat helpt de kinderen de wereld om hen heen goed te leren begrijpen.

Samenwerken in belang van kind
De Haagse Scholen werken samen met partners in de wijk. Met de voor-, tussen- en naschoolse opvang, met sportverenigingen en culturele instellingen, met buurthuizen en consultatiebureaus proberen wij een veilige en inspirerende omgeving te creëren. We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier meer kunnen betekenen voor de kinderen.

Kijk voor meer informatie op:

http://www.dehaagsescholen.nl/

DHS1