New Pedagogies Deep Learning (NPDL)

 

npdl

New pedagogies for deep learning
De Qind-scholen nemen deel aan een groot  internationaal partnerschap. Dit is een samenwerking tussen 10 landen over de hele wereld en 1000 scholen om met elkaar op zoek te gaan naar pedagogische/didactische concepten en modellen die zorgen voor “betekenisvol”, “uitdagend” en “diep” leren, waarbij naast kennis ook vaardigheden en competenties aan leerlingen aangeleerd worden. Wij zijn het onze leerlingen verplicht ze goed voor te bereiden op hun toekomst! De toekomst waarin technologie een belangrijke rol speelt, toekomstige beroepen onduidelijk zijn en  wereldproblemen groter worden. Hierover hebben wij u geïnformeerd op de ouderavonden van 16 juni 2015 en 21 september 2015.

Waarom deze nieuwe ontwikkelingen?
Onderzoek wijst uit dat leerlingen verveeld zijn in het onderwijs, dat we creativiteit eerder af- dan aanleren, dat technologie nauwelijks wordt ingezet en het onderwijs weinig tot niets heeft gedaan met de inzichten die het vele wetenschappelijke onderzoek naar leren leren heeft opgeleverd in de afgelopen 20 jaar.

Wat gaan we dan precies doen?
Door aan te sluiten bij een groot mondiaal partnerschap gaan we met elkaar lessen ontwerpen, die we vormgeven in projecten, die het zogenaamde “diepe leren” bewerkstelligen. Diep leren, dat zorgt voor meerdere en langduriger verbindingen in het brein van leerlingen, waardoor leren duurzamer wordt en gemakkelijker verloopt. Lessen die betekenisvol en uitdagend zijn, lessen die ruimte en mogelijkheden bieden tot het ontwikkelen van specifieke vaardigheden en waarbij de inzet van ICT wordt gebruikt om te ondersteunen, inspireren, differentiëren, innoveren, versnellen en 24/7 en gepersonaliseerd leren mogelijk te maken.

Wat ziet u daarvan dan straks in de scholen?
Het is niet zo dat onze scholen er binnenkort totaal anders uit zullen gaan zien. Het partnerschap waaraan we deelnemen is er één dat drie jaar gaat duren. De veranderingen op de scholen zullen dan ook langzamerhand en gedurende die drie jaren plaatsvinden. Gedurende die tijd zullen wij, naast het leren lezen, taal en rekenen ook het volgende zien ontstaan:

Betrokken, actieve en nieuwsgierige leerlingen die in co-creatie met de leerkracht hun leren mede vormgeven. Leerlingen die zich ontwikkelen in vaardigheden en tot diep leren komen.

De vaardigheden waarop we focussen duiden we aan als de 6 C’s:

  • Character (karaktervorming)
  • Communication (communicatie)
  • Critical Thinking (kritisch denken)
  • Citizenship (burgerschap)
  • Collaboration (samenwerken)
  • Creativity (creatief denken)

De lessen die ontworpen worden, worden geplaatst op onze eigen webblog. Hier worden ook foto’s, filmpjes en ander door ons vervaardigd materiaal, tentoongesteld. Adres van de webblog is http://woordenbeeldclub.wordpress.com