Toekomstgericht onderwijs

Toekomstgericht
Iedere vier jaren stellen scholen doelen voor de toekomst. Zo ook onze school. Dat moment is nu weer aangebroken. De afgelopen jaren hebben wij ons onderwijs vanuit NPDL steeds verder gemoderniseerd met veel aandacht voor 21ste eeuwse vaardigheden. Dat willen we de komende jaren doorontwikkelen samen met de ouders en de leerlingen én de ouders en medewerkers van peuteropvang Vliegende Vis. Wij willen niet alleen de beste, maar ook de leukste toekomstgerichte school van Ypenburg zijn!

Waarom?
Kennisoverdracht is niet meer alleen toereikend om kinderen voor te bereiden op de snel veranderende samenleving en arbeidsmarkt. Vaardigheden als kritisch denken, en sociale competenties zijn steeds belangrijker geworden. Onderwijs is de belangrijkste manier om kinderen goed voor te bereiden op die toekomst. De Startbaan gaat deze uitdaging als de beste en leukste toekomstgerichte school van Ypenburg graag aan!

Hoe? Wat ziet u dan straks in onze school?
Samen met het team en de ouder-ontwikkelgroep zijn wij hard aan de slag om op 17 mei 2019 een school neer te zetten met een nieuwe uitstraling:
– een nieuwe naam en huisstijl!
– een nieuwe inrichting en aankleding van het gebouw!

Wat vinden wij dan belangrijk?
Dat de school een ontmoetingsplek is voor kinderen en hun ouders;
Dat de school een plek is waar je leert samen te leren, spelen en leven;
Dat de leerlingen mede-eigenaar zijn van hun eigen leerproces;
Dat de school een plek  is waar je opgedane kennis leert toepassen

Doel?

De beste en leukste, toekomstgerichte school van Ypenburg!!