Qind-scholen

plg_qind%20logo website

De zes Qind-scholen, Maria Montessorischool, De Vijver, Prinses Catharina Amaliaschool, Waterland, De Notenkraker en De Startbaan werken met elkaar in een zogenaamde P(rofessionele) L(eer) G(emeenschap). Vanuit een gezamenlijke ambitie bieden we de kinderen op onze scholen dát gene dat zij nodig hebben: Goed onderwijs. Onderwijs dat kinderen voldoende toerust om later, in onze, zo snel veranderende, maatschappij te kunnen functioneren.

Deze samenwerking leidde in het schooljaar 2014-2015 tot het oprichten van drie bovenschoolse werkgroepen op het gebied van digitalisering, meer- en hoogbegaafdheid en wetenschap en technologie. Aan deze drie werkgroepen nemen teamleden van alle zes de scholen  deel.

Werkgroep digitalisering:
Deze werkgroep ondersteunt de teamleden op de scholen in hun ontwikkeling met betrekking tot digitalisering. Zij hebben een breed scholingsprogramma ontwikkeld dat gevolgd wordt door alle medewerkers op de scholen.

Werkgroep meer- en hoogbegaafdheid:
Deze werkgroep is bezig met het ontwikkelen van bovenschoolse plusklassen voor de scholen. Per koppel van steeds twee scholen (De Startbaan-De Notenkraker, Maria Montessorischool-De Vijver, Prinses Catharina Amaliaschool-Waterland) zullen vanaf medio januari 2016  bovenschoolse plusklassen voor de groepen 4 t/m 7 gaan draaien, afwisselend op alle locaties.

Werkgroep wetenschap en technologie:
Deze werkgroep is bezig met het inrichten van een technieklokaal op iedere afzonderlijke school. Daarnaast hebben zij, in samenwerking met het “Van kinderenmuseum”, een scholingsprogramma opgezet voor alle leraren van de zes scholen in het werken met de diverse techniekateliers.

Naast de werkzaamheden van de werkgroepen vinden er regelmatig studiedagen plaats voor alle medewerkers van de scholen gezamenlijk. Het motto van de Qind-scholen is dan ook: Leren van en mét elkaar!!

Alle Qind-scholen nemen deel aan het global partnership NPDL.

Klik hier voor de website van de Qind-scholen.