Visie en missie

Wij gaan uit van een vertrouwensrelatie en samenspel tussen leerkracht, leerling en ouder. Wij leren elk kind op zijn eigen niveau zelfstandig, kritisch en creatief te denken. We gaan ervan uit dat ieder kind kan leren en we organiseren het onderwijs zo dat de kinderen optimaal kunnen leren.

Onze missie is:
OBS De Startbaan biedt een stimulerende schoolomgeving. Met elkaar zorgen we voor een optimale ontwikkeling, zodat iedere leerling klaar is voor de volgende stap.

Onze visie op leren is:
– Leren is doelengericht;
– Leren is op een niveau dat bij jou past, wat jou brengt naar een volgende stap;
– Leren is voordoen, ervaren en ontdekken in een betekenisvolle context;
– Leren is ruimte krijgen om te oefenen;
– Leren is een persoonlijk proces dat gestimuleerd wordt vanuit samenspel en coöperatief leren;
– Leren is mede-eigenaar zijn van je eigen leerproces;
– Leren is het verwerken van zintuiglijke en motorische  prikkels.

Waar werken wij aan?
Wij kennen ieder kind

Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid
Wij leren onze leerlingen om samen te werken en samen te leven
Wij leren onze leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces
Wij verbeteren de dialoog met ouders over de ontwikkeling van hun kinderen
Wij onderzoeken en ontwikkelen onze kennis, houding en vaardigheden