Klassenouders

Op onze school werken wij met klassenouders. Zij zijn de schakel tussen de ouders van de leerlingen van de groep en de groepsleerkracht. Klassenouders hebben een taak als contactouder. Taken die zij verrichten zijn o.a.:
– het mede organiseren van festiviteiten in de groep
– het communiceren met andere ouders o.a. via mijn schoolinf
– het aanspreekpunt zijn voor nieuwe ouders.
– communicatie voeren met ouders voor en de organisatie van uitstapjes van de groep e.d.
– het vragen van ouders voor deelname aan activiteiten, e.d
– helpen in de klas met bv paasontbijt, kerstfeest etc of het regelen van deze hul
– helpen met het lezen en/of leesouders zoeken
– het mede organiseren van een kennismakingsochtend voor klassenouders aan het begin van het schooljaar
– het mede organiseren van een evaluatieochtend voor klassenouders aan het einde van het schooljaar
Het klassenouderschap kan ook door meerdere ouders in één groep gedaan worden.