Medezeggenschapsraad (MR)

Beste ouders en/of verzorgers,

Graag willen wij de Medezeggenschapsraad (MR) aan u voorstellen.

Waarom MR?
De medezeggenschapsraad is het wettelijke inspraakorgaan voor ouders en het schoolteam, ingesteld om de directie te adviseren en controleren. De directie beslist niet zomaar wat op school gebeurt. Er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de MR. De MR heeft wettelijk instemmings- en adviesrecht zoals op iedere school in Nederland.

Wat doet de MR?
Het belangrijkste doel van de MR is: “Communiceren en adviseren over de kwaliteit van het onderwijs voor, en de veiligheid van de kinderen op school. Dit doet de MR met ouders, leerkrachten en de directie.”

Concreet betekent dit dat we betrokken zijn bij het onderwijsplan en -doelen, het selecteren van leermethodes of bijvoorbeeld methodes voor sociaal emotionele ontwikkeling, de groepsindeling en het formatieplan voor het team.

De veiligheid voor de kinderen bezien we in de breedste zin van het woord. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen zoals verkeersveiligheid en veiligheid van klaslokalen, maar ook aan het je veilig voelen op school (niet bedreigd, niet gepest) en zorgen voor een gezonde werk- en speelomgeving.

Daarnaast overlegt de MR met de schoolleiding over onderwerpen zoals de besteding van gelden, de staat van de gebouwen, het vaststellen van vakanties en wijzigingen in het team van leerkrachten of de schoolleiding.

Instemmingsrecht:
aanpassingen in schooldoelstellingen en leerplannen
de schooltijden
wijzigingen op het gebied van veiligheid
gezondheid en welzijn
opstellen van beleidsplannen en procedures

Adviesrecht:
de financiële begroting
de organisatie van de school
de vakantieregeling
nieuwbouw of verbouwingen
de tussenschoolse opvang
onderwerpen op de agenda te plaatsen als zij daar het belang van in ziet

Wie zitten in de MR?
Momenteel bestaat de MR uit 6 leden: 3 ouders en 3 leden van het onderwijzend personeel.

Dhr. Verbeek (voorzitter, ouder)
Mevr. Smakman  (ouder)
Dhr. Halswijk (ouder)
Marjolijn Roebeling (leerkracht)

Sabah Bouazani (leerkracht)​
Carola de Wilde (leerkracht)

Wat willen wij als MR?
Communicatie en advies over de kwaliteit van het onderwijs en de veiligheid van onze kinderen is het belangrijkste doel voor de MR.

Hoe willen wij ons doel bereiken? Wij hebben de signalen uit de leer- en schoolomgeving nodig als input voor de MR-vergaderingen. Zijn er thema’s die u op de agenda geplaatst wilt hebben, meldt u dit dan via onderstaand e-mailadres.

mrdestartbaan@gmail.com

Wij zien uw berichten graag tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Medezeggenschapsraad
OBS De Startbaan​