Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor het bekostigen van o.a. festiviteiten, extra leermiddelen, ouderbijeenkomsten en sportactiviteiten. De bijdrage bedraagt € 35,00 per kind per schooljaar. Voor twee kinderen op school betaalt u € 60,00 en vanaf drie kinderen op school € 70,00.
De ouderbijdragen worden beheerd door een  ouder. Zij beslist over de besteding van het geld en stelt het financiële jaarverslag op. Voor de betaling van de bijdrage ontvangt u via een brief bericht.